top of page

                                

                                                                

الفبای هوشنمد روش نوین نوشتاریست با فراگیری بسیار آسان که بصورت لمسی هم میتوان دستنویسی نمود. الفبای هوشمند اولین خطی میباشد که حروف آن به شکل تصویر آینه

.ای طرح و ساخته شده. با استفاده از این الفبا برای اولین بار نابینایان میتوانند با یک خودکار و تکه ای کاغذ و بدون نیاز به هیچ دستگاه کمک نوشتاری بنویسند

                            

:چرا بشکل تصویر آینه ای ساخته شد

 

چنانچه بخواهیم الفبای هر زبانی را بصورت برجسته بنویسیم مشاهده میشود که نوشته برجسته در پشت کاغذ برعکس و به شکل تصویر آینه ای آن در میاید. ضمن تحقیقات دامنه دار اعظم بانو ترابی  به این نتیجه رسید که  تنها راه برای سهولت نوشتن بدون نیاز به هیچ وسیله مکانیکی, ابداع روش نوین نوشتاری و طرح الفبایی جدید  بشکل   تصویر آینه ای میباشد. در آنصورت هر آنچه که نوشته شود  برجسته آن هم در پشت صفحه بهمان شکل خواهد بود ومسئله برعکس خواندن حل میشود

این تحقیقات منجر به ابداع خط آینه خاص نابینایان ایران و کلیه کشورهایی که از الفبای فارسی و عربی استفاده میکنند, همچنین الفبای هوشمند لاتین آی آلفابت برای نابینایان کلیه کشورهایی که از لاتین استفاده میکنند از جمله انگلیس, آمریکا, اسپانیا, فرانسه, آلمان و غیره, الفبای هوشمند سیریلیک سی آی آلفابت خاص نابینایان روسیه, قفقاز, سربستان, تاجیکستان, ازبکستان, سی آر آلفابت خاص کروآسی,  وهمچنین خط جی آی الفابت برای نابینایان یونانی زبان  گردید 

برای استفاده از الفبای هوشمند به این پنج زبان هیچ نوع وسیله مکانیکی مانند لوح و قلم یا دستگاه های گرانقیمت نوشتاری بریل نیاز  نمیباشد. فقط یک خودکار کهنه, کاغذ معمولی و بریده ای ازمقوا برای زیر کاغذ کافیست

 

 

 

 

 

       خودکار کهنه, کاغذ لمسی شده با خطوط برجسته و بریده ای ازمقوا                                                

       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ازآنجایی که با  بالا رفتن سن  حس لامسه تقلیل میابد, افرادی که در سنین بالاتر بینایی خود را از دست میدهند و یادگیری خط بریل برایشان دشوار است الفبای هوشمند میتواند برای این گروه کمک شایانی باشد

.بطور کلی الفبای هوشمند را  به هر سه زبان  بدلیل همسان بودن با بر عکس خود, میتوان از هر طرف نوشت, از چپ به راست و یا از راست به چپ

                                                     

 توضیحات 

امر قابل لمس بودن هر چه بیشتر و تشخیص آن با نوک انگشتان بسیار اهمیت دارد. از اینرو حرف به حرف درجه لمسی این الفبای نوین با چشم بسته امتحان شده. در حین آزمایش های متعدد  بر روی طرح های مختلف حروف مشاهده شد که هرچه شکل حروف ساده تر ساخته شود برجسته آنها خوانا تر و بیشتر قابل لمس میگردد

 

همچنین با توجه خاص برای کسانی که در سنین بعد از دوران کودکی بینایی را ازدست میدهند و با الفبای فارسی آشنا هستند, سعی بر این بود که با در نظر گرفتن  قابلیت لمس مناسب, حروف حدالامکان شبیه فارسی باشد که بتواند کمک برای یادگیری سریع تر گردد. برای   مثال برای ب , پ و ت فقط از نقطه های آنها استفاده شده. در مورد ج, چ,  ح, و خ تمام اضافات حذف شده و فقط قسمت شاخص آن حفظ شده که بمراتب قابل لمس تر میباشد و بدین ترتیب سایر حروف ساخته شدند

بینایان نیزمیتوانند این الفبا را  به آسانی وظرف یک تا دو ساعت فراگیرند ومطابق معمول  نوشتن فارسی بنویسند و نابینایان بصورت لمسی. با یادگیری خط آینه  برای اولین بار بینایان و نابینایان میتوانند بسهولت با یکدیگرمکاتبه کنند

خط آینه                                                                               

الفبای هوشمند/ خط آینه

                                                                     روش نوشتن

کاغذ را روی تکه ای مقوا قرار داده و با فشار کمی بر خودکار در سمت چپ بالای صفحه با یک ستاره علامت گذاری کنید و با فاصله    کمی شروع بنوشتن نمایید. پس از پایان نوشتن صفحه را برگردانده و با لمس توسط نوک انگشتان و از جایی که ستاره آغازنوشته شده مطابق معمول ازطرف راست به چپ, آنرا بخوانید. هنگام پایان

جمله بجای نقطه دوفاصله  خالی بگذارید

 

                                                                                                                                                                                                                                                            نکته

   بهتر است از قبل کاغذ را لمسی نمایید بدین ترتیب که با استفاده از خطکش خطوطی بفاصله 1 تا 2 سانت با خودکار و با کمی فشار بر آن بروی کاغذ بکشید. ورق  کاغذ

لمسی شده و نوشتن متن را بر روی طرفی که خطوط برجسته شده با ستاره شاخص شروع کنید. ازاین  خطوط  برجسته بعنوان راهنمای نوشتاری استفاده شده و

سعی شود کمی بالاتر از این خطوط بنویسید

برای اطلاع بیشتر به صفحه زیر مراجعه شود

 iAlphabet 

bottom of page